Zaawansowane ustawienia strony

Poniżej zostaną opisane funkcje dostępne dla każdej utworzonej strony po kliknięciu przycisku "Zaawansowane" u góry strony.

Oczywiście operacje te dostępne są po zalogowaniu do witryny przez redaktora witryny.

Spis treści niniejszej strony
Szpalta menu i szpalta reklamowa

Szpalta menu.


Redaktor może określić, czy na konkretnej stronie (nie mylić z całą witryną) ma być widoczna szpalta menu.


Można użyć możliwości ukrycia szpalty menu na przykład w wypadku, gdy projektowana strona wymagać będzie szerokiego obszaru do wyświetlenia - na przykład w celu umieszczenia na niej szerokiego obrazka, mapy, ...


Domyślnie po utworzeniu strony szpalta menu jest wyświetlana.


Szpalta reklamowa.


Redaktor może określić, czy na konkretnej stronie (nie mylić z całą witryną) ma być widoczna z prawej strony szpalta reklamowa.
Szpalta ta zawiera anonse definiowane przez użytkownika.


Domyślnie po utworzeniu strony szpalta reklamowa nie jest wyświetlana.

Liczba szpalt głównych

Każda strona może być podzielona na kilka szpalt głównych - od 1 do 5.

W szpaltach tych umieszcza się następnie anonse.


Domyślnie nowa strona skałda się z jednej szpalty glównej.

Domyślna pozycja nowego anonsu

Przy dodawaniu nowego anonsu automatycznie podpowiadana jest pozycja w której ma on zostać wstawiony.
Użytkownik może tę pozycję zmienić.

Niemniej jednak dla wygody można ustalić, że nowo dodawany anons domyślnie ma być lokalizowany na końcu, albo początku szpalty.


Wstawianie anonsów na początku szpalty można wykoszystać do stron zawierających treścy typu "aktualności", "wydarzenia", "komunikaty", "przetargi" - w stronach tego typu przyjęte jest, żeby nowe "wiadomości" pojawiały się na początku strony - nie trzeba przewijać strony, żeby dotrzeć do najaktualniejszych informacji.


Domyślnie proponowaną pozycją anonsu jest pozycja na końcu szpalty.

Maksymalna liczba anonsów w szpalcie

Istnieje możliwość automatycznego stronicowania stron zawierających dużą liczbą anonsów.


Domyślnie liczba anonsów w szpalcie nie jest ograniczona.

Można jednak określić, że w jednej szpalcie może się pojawić maksymalnie np. 25 anonsów.

W tym wypadku, po przekroczeniu tej liczby, anonsy znajdujące się na dole szpalty zostaną przeniesione na następną podstronę - i automatycznie zostanie dodana "listwa sterująca z numerami stron", która umożliwi internautom zapoznanie się z dalszymi anonsami.


Określenia maksymalnej liczby anonsów na stronie dokonuje się dla każdej strony z osobna, po kliknięciu przycisku "Zaawansowane" przez zalogowanego redaktora strony.

Pojawi się wówczas następująca sekcja, umożliwiająca zmianę maksymalnej liczby anonsów w szpalcie.


Przykład użycia tego mechanizmu można zobaczyć tu: http://spdobczyn.pl/strona=aktualnosci.

Obsługa pytań internautów

Witryna umożliwia automatyczną obsługę pytań zadawanych przez niezalogowanych internautów.


Nowe pytania zadawane przez internautów pokażą się na stronie dopiero, gdy redaktor strony na nie odpowie - do tego czasu "czekają w zasobniku" nowych pytań.

Oczywiście redaktor nie musi na nie odpowiedzieć - może je również usunąć.


Określenie adresu email redaktora strony powoduje, że o nowych pytaniach jest on informowany mailem na ten adres - nie musi więc zaglądać na tę stronę żeby sprawdzić, czy się coś nowego pojawiło.


Każda strona może zawierać taką obsługę.
Można w ten sposób podzielić ew. pytania tematycznie, albo dotyczące konkretnej strony.

Wyszukiwanie w portalu

Strona może pełnić rolę wyszukiwarki fraz w witrynie - portal oferuje automatyczną obsługę wyszukiwania w witrynie.


Przykładem takiej strony jest Wyszukiwanie w niniejszym portalu.

Wystarczy stworzyć analogiczną stronie w swojej witrynie i wlączyć obsługę wyszukiwania w portalu.

Dołączanie spisu treści do strony

CMS pozwala na dołączenie automatycznie tworzonego spisu treści do strony.
Jeśli opcja "Dołączyć spis treści strony" zostanie włączona - na górze okna pojawi się spis anonsów występujących na tej stronie.
Kliknięcie pozycji tego spisu spowoduje przewinięcie okna przeglądarki do wskazanego anonsu.

 

UWAGA!
W wykazie spisu treści pojawiają się jedynie anonse, w których podano tytuł.

Ukrywanie stron i/lub zabezpieczanie hasłem, dostępem dla ustalonych adresów IP

Obecnie możliwe są następujące określenia dostępności (widoczności) konkretnej strony przez internautów:


Ukrycie strony.
W tym wypadku strona będzie widoczna jedynie dla zalogowanych użytkowników, którym administrator nadał prawo czytania stron ukrytych lub redaktora strony.
Funkcji tej można używać na przykład na etapie budowy strony, zanim zechce się ją udostępnić internautom.


Określenie hasła dostępu do strony.

W tym wypadku, tak zabezpieczona strona, będzie widoczna dla każdego internauty (również nie zalogowanego), który poda prawidłowe hasło, którym strona jest zabezpieczona.
Oczywiście strona ta jest widoczna dla zalogowanego redaktora strony - bez konieczności podawania hasła.

Funkcji tej można użyć na przykład w celu umieszczania na niej informacji, które będą mogły być przeczytane przez grupę osób, którym redaktor strony poda hasło - na przykład dla wybranej grupy współpracowników.

Pozostali użytkownicy internetu nie zobaczą treści danej strony.


Ograniczenie widoczności strony przez ograniczenie adresów IP.

W tym wypadku, tak zabezpieczona strona, będzie widoczna jedynie dla internautów (również nie zalogowanych), którzy przeglądają witrynę z komputerów przedstawiających się zadanym adresem IP.
Oczywiście strona ta jest widoczna dla zalogowanego redaktora strony - z dowolnego adresu IP.

Funkcji tej można użyć na przykład w celu umieszczania na niej informacji, które będą mogły być przeczytane przez grupę osób z jednej sieci firmowej (szkolnej) o zadanym adresie IP.

Pozostali użytkownicy internetu nie zobaczą treści danej strony.


UWAGI!

Różne strony redagowanej witryny mogą być zabezpieczone różnymi hasłami.


Przez stronę rozumie się pojedynczą stronę budowanej witryny - a nie jej całość.
Witryna składa się z wielu stron - nie należy mylić potocznego pojęcia "strony internetowej" (witryny) z pojęciem pojedynczej strony witryny.
A zatem wprowadzone zabezpieczenia odnoszą się do pojedynczych stron, a nie całej witryny.

Redaktorzy strony
Użytkownicy, którym administrator nadał prawo tworzenia jedynie wybranych stron witryny, mogą w tym miejscu uzyskać prawo do redagowania wybranej strony.
Nazwa strony

Każda strona ma swoją nazwę, po której  przeglądarka orientuje się którą ze stron należy wyswietlić.

Nazwa ta jest widoczna w linku (adresie) strony w pasku adresów przeglądarki.
Na przykład ta strona ma nazwę "interface5" - gdy się przyglądniemy adresowi to właśnie tę nazwę w nim znajdziemy: http://nogard.pl/strona=interface5


Należy jednak zmiany nazwy dokonywać rozważnie.

Należy pamiętać, że jeśli strona została już gdzieś "zlinkowana" przez menu, zakładki, odwołanie wewnątrz innej strony (anonsu), to owe odwołania przestaną wskazywać na dotychczasową stronę (bo odwołania tworzy się poprzez podanie nazwy).

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby w następnym kroku poprawić owe odwołania (o ile się pamięta, gdzie zostały użyte) - znów będą wskazywały na właściwą stronę.

Może jednak być i tak, że link do tej strony został umeiszczony na zupełnie innej stronie w internecie (nawet bez naszej wiedzy) - wtedy tamten link przestanie prawidłowo działać.
Warto więc dobrze przymyśleć, czy istotnie zmiana nazwy jest niezbędna.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )