POMOC - Edytor treści strony i anonsu

Spis treści niniejszej strony
Edycja treści strony

http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=3200952&prodTypeId=321957&prodSeriesId=1842076&swLang=30&taskId=135&swEnvOID=228

 

 

http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=3263192&prodTypeId=321957&prodSeriesId=1844148&swLang=30&taskId=135&swEnvOID=228

 

 

 

 

Po zalogowaniu się w górnej części strony pojawi się przycisk "Utwórz stronę" jeśli nie była jeszcze stworzona, lub "Edytuj stronę".

Edycja strony pozwala na wprowadzenie jej tytułu oraz zasadniczej treści - jak na obrazku poniżej.

 

edytor strony_1.png

 

Jak widać edytor treści strony jest podobny do innych edytorów i umożliwia niemal dowolne formatowanie zawartości.

Jeśli sprawia kłopoty można wprowadzić treść w innym edytorze (np. Word) i przekopiować jego zawartość używając kombinacji klawiszy Ctrl+c, Ctrl+v.

Praktycznie jedyną różnicą jest specjalny sposób wstawiania obrazków do treści strony - temat ten zostanie omówiony niżej.

 

Po wprowadzeniu treści i tytułu strony należy je zapisać klikając przycisk "Wyślij".

 

Edytor można powiększyć na całą szerokość okna przeglądarki klikając ikonkę w lewym, górnym roku edytora "Maksymalizuj/minimalizuj edytor".

Ten przełącznik pozwala potem przywrócić edytor do wielkości standardowej, odsłaniając m.in. przycisk "Wyślij".

 

Zaawansowaniu użytkownicy, znający kod HTML, mogą użyć przełącznika "Edycja WYSYWIG w źródle strony", który pozwala na wprowadzenie treści bezpośrednio w kodzie HTML, umieszczenie skryptów, ...

Strony BIP

Na mocy Rozporządzenia o  dostępie do informacji publicznej - podmiot posiadający własną stronę www, może w niej wydzielić część dotyczącą BIP.

 

Część ta - strony w niej zawarte - muszą spełniać wymogi Rozporządzenia i Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
tak ustawa jak i rozporządzenie nakładają wymogi z jednej strony na zawartość informacyjną, a z drugiej strony na techniczne wymagania narzucone na strony BIP.

 

Wymogi techniczne to m.in. konieczność organizowania informacji w bazie danych, istnienie modułu wyszukującego, prowadzenie automatycznego dziennika zmian, "stemplowanie" danych informacją o udostępniającym, zmieniającym, wytwarzającym, czasie wprowadzenia zmian.

 

Więcej o wymaganiach tu: Podstawa prawna stron BIP.

Na niniejszej stronie podano przykład organizacji strony BIP fikcyjnego Zespołu Szkół - spełniający wymogi ustawy i rozporządzenia - proszę przeglądnąć menu lewe w sekcji "Przykład stron BIP"
Można się na nim wzorować, wydzielając z własnej witryny część BIP.

 

Aby strona spełniała wymogi BIP - wystarczy w "edycji strony" ustawić Styl strony na "Strona podmiotowa BIP" (zobacz obrazek wyżej - jest tam pozycja "Styl strony" i możliwość jego zmiany.

W wyniku tego zostanie automatycznie dodana do strony obsługa wymagana przez "BIP".

Należy pamiętać, że wymagane przez BIP informacje o udostępniającym dokument, czasie udostępnienia, zmiany, ... są przypisywane do anonsów.

 

Na stronach BIP-owskich należy zatem posługiwać się mechanizmem tworzenia anonsów (dodaj anons) - wtedy kolejno dodawane informacje będą "stemplowane" czasem, danymi redaktora odpowiedzialnego, ...

Edytor treści anonsu

Strona, oprócz jej ogólnego opisu, może składać się z "anonsów" - czyli wydzielonych graficznie elementów opatrzonych nagłówkiem (tytułem).

Takim anonsem jest wlaśnie treść niniejszej porady, ujęta w ramki.

 

Aby dodać nowy anons należ po zalogowaniu kliknąć przycisk "Dodaj anons" znajdujący się u góry strony.
Aby zmodyfikować należy kliknąć ikonkę  znajdującą się w pasku tytułu wlaściwego anonsu.

 

Sam edytor treści anonsu nie różni się od edytora treści strony (nagłówka strony).

 

edytor_anonsu.png

 

Definiując anons, oprócz jego tytułu i treści, określa się dodatkowo:

 • czy anons ma zostać napisany na wląściwym tle dla anonsów (obramowanym), czy też bezpośrednio na tle strony (bez obramowania).
 • numer szpalty, w której anons ma zostać umieszczony
  strona może być podzielona na kilka szpalt (o tym w części opisu zaawansowanych wlaściwości strony), ale też można umieszczać anonse w szpalcie menu i szpalcie reklamowej
 • określenie pozycji anonsu w szpalcie pzowala umieścić cały zawarty w anosnie fragment w oczekiwanym miejscu np. między wcześniej wprowadzonymi anonsami
 • Anonse strony BIP pozwalają dodatkowo wprowadzić dane wytwarzającego informacje.
  Jeśli wytwarzającym jest osoba udostępniająca (redaktor witryny) można zostawić to pole niewypełnione - automatycznie wytwarzającym stanie się udostępniający.

 

Adresowanie do innych stron wewnątrz portalu

Portal umożliwia tworzenie dowolnej liczby stron dostępnych za pomocą linków (adresów) umieszczonych na już stwrzonych stronach.

 

Należy w tym celu wprowadzić napis objęty podwójnymi nawiasami kwadratowymi: [[wlasna_nazwa_nowej_strony|Opis nowej strony]].

 
Po zapisaniu tak stworzonego adresu zostanie on automatycznie zamieniony na link, którego kliknięcie umożliwi stworzenie tej strony.

Umieszczanie obrazków w treści strony, anonsu

Potral umożliwia wstawianie zdjęć do treści strony (anonsu).

Tworzenie automatycznie obsługiwanej galerii zdjęć jest omówione w innym dziale.

W tym miejscu opisywane są sposoby wstawienia pojedynczych (być może wielu) zdjęć bezpośrednio w treść strony (anonsu).


Zdjęcia muszą być umieszczone w internecie (na serwerze www).


Mogą to być zdjęcia umieszczone na "obcych" stronach www, ale użytkownik ma możliwość umieszczenia własnych zdjęć na niniejszym serwerze - przekopiowując je ze dysku lokalnego komputera.


W wypadku, gdy użytkownik chce umieścić w treści anonsu zdjęcie (obrazek), który ma zapisany na dysku lokalnego komputera należy posłużyć się ikoną "Wstaw obraz" znajdującą się w wierszu poleceń edytora.

Pojawi się wówczas specjalizowane okno pozwalające skopiować ów obrazek na serwer portalu i wstawić w treść anonu.

Okno to (na załączonym obrazku zostało już przekopiowanych kilka zdjęć) ma postać:


wstawianie_obrazka_3.png


Jak widać na załączonym obrazku, okno to służy obsłudze podręcznej biblioteki zdjęć.


Warto zdjęcia grupować w katalogi (jak na dysku własnego komputera) - dzięki czemu okno podglądu podręcznej biblioteki nie będzie musiało załadowywać zbyt wielu obrazków do pamięci przeglądarki.

Aby stworzyć katalog należy kliknąć ikonkę znajdującą się w prawej, górnej części okna.


Samo umieszczenie zdjęcia na serwerze odbywa się przez wskazanie (po kliknięciu przycisku "Przeglądaj") lokalizacji zdjęcia na dysku lokalnego komputera i kliknięcie przycisku "Wgraj".

Przy dużych zdjęciach (i wolnym łączu) trzeba wykazać się cierpliwością i poczekać na przesłanie zdjęcia na serwer.

Zdjęcie zostanie automatyczne przekonwertowane do jakości i wielkości internetowej.


Aby wstawić już umieszczone w bibliotece zdjęcie do anonsu należy je wskazać i kliknąć OK.


Warto dodać, że edytor posiada bardzo rozbudowany mechanizm edycji już umieszczonego na serwerze zdjęcia (przeskalowywania, wycinania, ...), który uruchamia się po kliknięciu ikonki (ołówka) przy odpowiednim zdjęciu.

Jeśli jest potrzeba można się nim pobawić i rozpoznać jego możliwości.


Zdjęcie umieszczone w galerii można również usuwać (ikonka kosza) - ale nalezy pamietać, że jeśli zostało onu już użyte w treści którejś strony, to już nie bedzie na niej wyświetlane - w miejsce obrazka pojawi się "tabletka".Aby umieścić w treści anonsu zdjęcie (obrazek) już umieszczony na jakiejś witrynie internetowej zwykle wystarczy:

 • kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu polecenie "Kopiuj".
 • w edytorze portalu ustawić kursor myszy w miejscu wklejenia obrazka,
 • kliknąć blisko owego kursora prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu polecenie "Wklej", a jeśli jest nieaktywne użyć kombinacji klawiszy Ctrl+v.


Jeśli ta prosta operacja nie zadziała - niestety nie działa we wszystkich przeglądarkach, należy:

 • kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu polecenie "Kopiuj adres obrazka".
 • w edytorze portalu ustawić kursor myszy w miejscu wklejenia obrazka,
 • otworzyć wyżej opisane okno wstawiania obrazków,
 • w polu "nazwa pliku" wkleić zapamiętany adres obrazka.


[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )