Prowadzone rejestry

UWAGA!
Niniejsza strona jest stroną przykładową BIP - opisywany poniżej podmiot nie istnieje.
Zawarte tutaj informacje są jedynie informacjami przykładowymi.

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświat, Zespół prowadzi następujące rejestry:

  • Księga uczniów,
  • Księga dzieci.

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty i Ustawie o ochronie danych osobowych.

 

Zgodnie z Kodeksem Pracy Zespół prowadzi rejestry:

  • pracowników,
  • emerytów

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i Ustawie o ochronie danych osobowych.

 

Ponadto prowadzone są:

  • ewidencje środków trwałych,
  • ewidencje zakupów.
Dane w nich zawarte udostępnia się do wglądu w miejscu prowadzenia ewidencji, w godzinach pracy Zespołu, po uprzednim umówieniu.

Wytworzył:Janusz Pawłowski2011-02-20
Udostępnił:Janusz Pawłowski2011-02-20 19:15:34
Zmodyfikował:
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )